ANTIBIOTICA FORMULARIUM

Welkom bij het Antibiotica Formularium van Gelre Ziekenhuizen

Dit formularium is een directe afgeleide van het nationale antibiotica boekje dat door de SWAB
(Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid) is samengesteld. Het Antibiotica Formularium geeft adviezen
voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden. Ook zijn hierin de belangrijkste
eigenschappen van alle in het formularium genoemde antimicrobiële middelen te vinden. De keuze van
middelen in het Antibiotica Formularium van Gelre Ziekenhuizen is echter beperkter dan de keuze, die
het nationale antibiotica boekje aanbiedt. Op indicatie kan in overleg met de artsen-microbioloog en
ziekenhuis apothekers van genoemde middelen afgeweken worden.
De adviezen zijn gebaseerd op nationale evidence-based richtlijnen en het beleid in de
opleidingsziekenhuizen. De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt naar orgaansysteem, daar waar
dit niet het geval is, kan men gebruik maken van de zoekfunctie.

In overleg met de kinderartsen is besloten dat het antibiotica formularium alleen geraadpleegd dient te
worden bij het voorkomen van infecties bij volwassen patiënten. Voor infecties bij kinderen kunt u
kiezen voor een link naar het nationale kinderformularium.

Voor overleg tijdens kantooruren, kunt u contact opnemen met de dienstdoende apotheker (055-5816004)

btn_SWAB.png  btn_NKFK.png

ANALYSEPAKKET
AANVRAAGFORMULIEREN
INLEVEREN MATERIAAL
UITSLAGEN EN RAPPORTAGE
SPOEDEISEND ONDERZOEK
ANTIBIOTICA FORMULARIUM

DRUGS
CONTACT
13