AANVRAAGFORMULIEREN

In de database "Analysepakket" staat vermeld welk soort materiaal en welke hoeveelheid u dient op te sturen.
Vul op het aanvraagformulier de afnamedatum en -tijdstip in.
Vermeld naam aanvrager en telefoonnummer.
Vermeld medicijngebruik en voedingsvoorschriften om onjuiste interpretatie van de analyse te kunnen voorkomen.
In de volgende gevallen kan monstermateriaal worden geweigerd voor onderzoek:

Additionele mondelinge aanvragen moeten bevestigd worden door een email te sturen naar het volgende email-adres: aanvragen.ilab@gelre.nl

Wilt u aanvraagformulieren bestellen voor het Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium neem dan contact op met KFTL Gelre ziekenhuizen, zie voor gegevens onder "contact"

labo0661_200.gif 

ANALYSEPAKKET
AANVRAAGFORMULIEREN

INLEVEREN MATERIAAL
UITSLAGEN EN RAPPORTAGE
SPOEDEISEND ONDERZOEK
ANTIBIOTICA FORMULARIUM
DRUGS
CONTACT
5