KWALITEITSCONTROLE (KWC)

Het Apotheek Laboratorium controleert de kwaliteit van de grondstoffen die bij de productie van geneesmiddelen worden gebruikt en de kwaliteit van de door de Apotheek geproduceerde geneesmiddelen. Tevens wordt alle emballage (= verpakkingen voor geneesmiddelen) voor gebruik gekeurd. Het laboratorium voert daarnaast microbiologische controles uit op de eigen steriele voorraad-bereidingen, op de dialyse-afdeling en de “Water for Injection” (WFI) productie van de Apotheek. Het laboratorium werkt conform de GMP-(z) en ISO-17025 richtlijnen.

Het laboratorium is deskundig op het gebied van diverse instrumentele analyse technieken. Dit loopt uiteen van titrimetrie, FTIR, UV-Vis spectrometrie, immunochemie, HPLC-DAD, GLC, massaspectrometrie tot atoomabsorptiespectroscopie. Het laboratorium participeert in verschillende externe kwaliteitsprogramma’s en is vertrouwd met validaties van zowel apparatuur als analyses.

KWALITEITSCONTROLE (KWC)

KLINISCHE EN FORENSISCHE TOXICOLOGIE
THERAPEUTIC DRUG MONITORING (TDM)
ONDERZOEK EN INNOVATIE
KEURMERKEN
8