THERAPEUTIC DRUG MONITORING (TDM)

Het laboratoriumonderzoek op lichaamsvreemde stoffen (“xenobiotica”) wordt in Nederland verricht in laboratoria van ziekenhuisapotheken. Deze vorm van diagnostiek en therapiebegeleiding vereist een uitgebreide kennis en ervaring van de farmacokinetiek en toxicologie. Met Therapeutic Drug Monitoring (TDM) wordt bedoeld het bepalen van concentraties geneesmiddelen en metabolieten in bloed ter ondersteuning en behandeling.

Het Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium van Apotheek Gelre ziekenhuizen voert voor alle opgenomen patiënten van Gelre ziekenhuizen, voor patiënten in de regio ten behoeve van huisartsen en diverse gezondheidsinstellingen geneesmiddelbepalingen uit in volbloed, serum en urine. Het laboratorium voert ook analyses uit voor externe opdrachtgevers: verpleeghuizen, psychiatrische klinieken, penitentiaire inrichtingen en drugshulpverleningsinstellingen. Het laboratorium werkt conform de ISO15189 richtlijnen.

KWALITEITSCONTROLE (KWC)
KLINISCHE EN FORENSISCHE TOXICOLOGIE
THERAPEUTIC DRUG MONITORING (TDM)

ONDERZOEK EN INNOVATIE
KEURMERKEN
13