ALGEMEEN

Inleiding

Binnenkort komt u naar het laboratorium om bloed te laten afnemen voor onderzoek. Met dit onderzoek kunnen wij:
· ziekten vaststellen of uitsluiten;
· het verloop van een ziekte volgen;
· het succes van een behandeling vaststellen;
· ziekten helpen voorkomen.


Manieren van bloedafname

Bloedafname kan op verschillende manieren gebeuren, te weten:
· Een prik in de elleboogholte, waarbij door middel van een vacuümsysteem of met een spuitje één of meerdere buisjes bloed worden afgenomen.
· Een prik op de bovenkant van de hand. Deze wijze van afname wordt alleen gebruikt wanneer de afname in de elleboogholte onmogelijk is.
· Een prik in de vinger met een kleine naald, waarbij druppels bloed worden opgevangen in één of meerdere kleine buisjes.
In het ziekenhuis is het altijd mogelijk om de bloedafname liggend te doen plaatsvinden. Wilt u dit vooraf kenbaar maken? Na de bloedafname kunt u uw normale werkzaamheden weer verrichten.

ALGEMEEN
UITSLAG
KINDEREN
BLOEDPRIKKEN

INLEVEREN MATERIAAL
PRIKPOSTEN
FOLDERS
TESTKODES
PRIVACYBELEID
CONTACT
1