PRIVACYBELEID

Zie tabblad Folders:

- Bescherming van uw persoonsgegevens.

- Uw rechten en plichten als patiënt.

Zie voor overigen rechten en plichten, de website van Gelre ziekenhuizen.

BLOEDPRIKKEN
INLEVEREN MATERIAAL
TESTKODES
FOLDERS
CONTACT
PRIVACYBELEID

9